Przejdź do treści

Historia firmy

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „MAX-EL”, jest producentem specjalistycznej odzieży ochronnej dla służb medycznych i ratownictwa medycznego. Firma funkcjonuje nieprzerwanie od 1994 roku. Do 2005 pod nazwą „Giga”, natomiast od tego czasu pod obecną nazwą. Zmiana właściciela w 2005 roku wprowadziła nową jakość, co przy przy ponad 15-letnim doświadczeniu w branży, pozwala nam stać się rozpoznawalną Firma na polskim rynku uniformów dla Ratownictwa Medycznego.

Produkujemy i dostarczamy odzież do placówek Służby Zdrowia na terenie całej Polski. Nasze produkty znalazły uznanie Klientów m.in. z następujących miast:

Nasza odzież jest zgodna z następującymi normami i innymi dokumentami normatywnymi:

  • Normy: PN-P-84525, PN-EN 343, PN-EN 471
  • Certyfikat CE
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 kwietnia 2004 r., w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (DZ.U z 2004 r. Nr 81, poz. 743 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DZ.U. z 2003 r., Nr 229, poz 2275).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego/2006 r.