1. Świadectwa jakości

2. Deklaracje zgodności

3. Karta warunków technologicznych

4. Certyfikaty

 

Wszystkie ubiory wykonane są z tkanin produkcji polskiej.